Welkom op de St. Maartensschool!

De basisschool is een stuk van je leven. Het geeft je een basis mee voor de rest van je leven. In de loop der jaren vertrouwt u, als ouder/verzorger, uw kind zo’n 7200 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de St. Maartensschool. Daar zijn wij ons van bewust, zeker omdat dit een belangrijk deel van een mensenleven is, op weg naar volwassenheid.

Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft gaven en mogelijkheden die het mag ontwikkelen op zijn of haar manier. Als team willen wij hieraan ons steentje bijdragen. Als rooms-katholieke school hebben wij aandacht voor de verhalen uit de bijbel, wij vertellen die graag op een manier die past bij deze tijd. Wij hechten er waarde aan om elkaar te helpen en met elkaar te delen. Opkomen voor jezelf, voor de ander en voor onze omgeving. Zo willen wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Dat willen wij graag als team uitstralen.

Onze sterke punten:

  • Wij zijn een enthousiast team
  • Wij kijken naar de leerbehoeften van de kinderen en stemmen daar ons  onderwijs op af, waarbij de vakken rekenen, lezen en taal centraal staan
  • Wij willen zorgdragen voor een veilig schoolklimaat
  • Wij komen afspraken na 
  • Wij willen de leerlingen uitdagen, waarbij zelfstandigheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheid een steeds belangrijkere rol spelen
  • Wij streven een goede relatie na met de ouders/verzorgers van de kinderen
  • Wij zijn blij met de vele enthousiaste ouders die ons regelmatig helpen, individueel of in groepsverband. Zoals onze Medezeggenschapsraad en   Oudervereniging, bieb- en luizenouders en begeleiders van excursies en    schooluitjes. 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan één van onze rondleidingen. Wij leiden u met plezier rond, vertellen over onze school, beantwoorden uw vragen en hopen dat u daarbij een positief beeld krijgt van wie wij zijn en wat wij met onze leerlingen willen bereiken.

Graag tot ziens op de St. Maartensschool!

Met vriendelijke groet,
namens alle teamleden van de St. Maartensschool,

Henri de Waard
Directeur