Welkom op de Sint Maartensschool!

De basisschool is een stuk van je leven. Het geeft je een basis mee voor de rest van je leven. In de loop der jaren vertrouwt u, als ouder/verzorger, uw kind zo’n 7200 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de Maartensschool. Daar zijn wij ons van bewust, zeker omdat dit een belangrijk deel van een mensenleven is, op weg naar volwassenheid.

De Sint Maartensschool is een rooms katholieke school.

Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft gaven en mogelijkheden die het mag ontwikkelen op zijn of haar manier. Als team willen wij hieraan ons steentje bijdragen. Als rooms katholieke school hebben wij aandacht voor de verhalen uit de bijbel, wij vertellen die graag op een manier die past bij deze tijd. Wij hechten er waarde aan om elkaar te helpen en met elkaar te delen. Opkomen voor jezelf, voor de ander en voor onze omgeving. Zo willen wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Dat willen wij graag als team uitstralen.

Onze sterke punten:
-Wij zijn een enthousiast team
-Wij kijken naar de leerbehoeften van de kinderen en stemmen daar ons onderwijs op af, waarbij de vakken rekenen, lezen, en taal centraal staan
-Wij willen zorg dragen voor een veilig schoolklimaat
-Wij komen afspraken na
-Wij willen de leerlingen uitdagen, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap een steeds belangrijkere rol spelen

-Wij streven een goede relatie na met de ouders/verzorgers van de kinderen
-Wij zijn blij met de vele enthousiaste ouders die ons regelmatig helpen, individueel of in

 groepsverband, zoals een medezeggenschapsraad en de oudervereniging of meegaan op

 excursie.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze rondleidingen. Wij leiden u rond, vertellen over onze school, beantwoorden uw vragen en hopen dat u daarbij een positief beeld krijgt van wie wij zijn en wat wij met onze leerlingen willen bereiken.

Met vriendelijke groet,
namens alle teamleden van de Sint Maartensschool,

Henri de Waard
directeur