Protocol methode onafhankelijke toetsen

Op de Sint Maartensschool nemen we de toetsen af die behoren bij de lesmethodes die we gebruiken. Daarnaast nemen we methode-onafhankelijke toetsen af om onze leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Deze toetsen gebruiken we om de ontwikkeling van een leerling over langere tijd te volgen en om leerlingen te vergelijken met een normgroep. In dit protocol staat beschreven welke methode onafhankelijke toetsen worden afgenomen en welke procedure daarbij gehandhaafd wordt.

Protocol methode onafhankelijke toetsen