Schoolondersteuningsplan

Iedere Panta Rhei-school heeft zijn eigen gezicht en zijn eigen manier van werken. Zo ook de Sint Maartensschool. Dat is goed en willen wij graag zo houden. We hebben allemaal hetzelfde doel: het verzorgen van uitstekend onderwijs, passend bij de talenten van ieder kind. Dit in samenwerking met de ouders,[1] zodat ouders en leerkrachten samen zorg kunnen dragen voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Door groeiende professionaliteit en het vergroten van de deskundigheid van onze medewerkers kunnen wij uw kind veel bieden. Het kan ook voor komen dat het goed begeleiden van de ontwikkeling van een kind om meer deskundigheid vraagt dan de school in huis heeft. Dan wordt in overleg met u gekeken welke stappen gezet moeten worden. Is het bijvoorbeeld zinvol deskundigen van het samenwerkingsverband, schoolmaatschappelijk werk of gespecialiseerde scholen te betrekken bij de school, de leerkracht en de leerling? Iedere stap, ongeacht het ondersteuningsniveau waarop deze plaats vindt, heeft altijd tot doel de juiste keuze voor de begeleiding van de leerling te maken.

Met dit ondersteuningsplan willen wij inzichtelijk maken voor teamleden, leerlingen, ouders en externe instanties waarmee wij samenwerken hoe bij ons de ondersteuning van onze leerlingen is georganiseerd. Bij de invoering van de Wet op Passend Onderwijs (1 augustus 2014) is de school verplicht om een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het SOP geeft de school aan wat zij op het moment van schrijven in staat is te doen met betrekking tot de ondersteuning aan de leerlingen. Het ondersteuningsplan, geeft uitleg over de ondersteuning en de verschillende ondersteuningsniveaus die wij onderscheiden. Daarnaast maakt het ondersteuningsplan inzichtelijk wie op welk moment betrokken is bij de ondersteuning, hoe de ondersteuning eruit ziet, waar en wanneer de leerling wordt ondersteund. Deze punten zijn per niveau uitgewerkt.

 

[1] Waar ouders staat, worden ook verzorgers bedoeld.

Ondersteuningsplan Sint Maartensschool