Schaakles   DENKEN EN DOEN : SCHAKEN IS LEUK EN HOORT BIJ EEN GEZOND LEVEN

Het schaakspel is waarschijnlijk het oudste spel in de wereld. De oervorm gaat tot wel duizenden jaren terug. De huidige westerse vorm van schaken is in de 15e eeuw in Frankrijk ontwikkeld. Tegenwoordig is het een denksport die steeds populairder wordt onder kinderen. Elk jaar komen er weer basisscholen bij waar schaken als cursus of naschoolse activiteit wordt aangeboden. Ook grote (internationale)  bedrijven zoals Deloitte en Tata Steel zien de meerwaarde van het schaken en willen meehelpen het schoolschaken op een hoger plan te brengen. 

Wil jij ook leren schaken? Of kun je al schaken en wil je beter worden in deze prachtige denksport ? Op de Sint Maartensschool worden schaaklessen gegeven. Op woensdagmiddag ( van 12.30 uur – 14.00 uur) en donderdagmiddag (van 15.30 uur – 17.00 uur) gaan de kinderen met elkaar aan de slag. Ik maak daarbij onder meer gebruik van de internationaal erkende Nederlandse stappenmethode.  

Leren schaken kan vanaf zes jaar en heeft vele voordelen in het verdere leven. Schaken heeft een positieve invloed op reken- en taalvaardigheden. Kinderen leren onder andere makkelijker patronen te herkennen, te analyseren, te plannen en onder tijdsdruk beslissingen te nemen.  Ook leren ze omgaan met verlies en winst, samen te werken met anderen, vraagstukken in bredere context te onderzoeken en alternatieve oplossingen daarvoor te bedenken. Voorts ontwikkelen zij ruimtelijk inzicht, een positief zelfbeeld en persoonlijke eigenschappen als geduld, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Kortom, een welkome aanvulling op het verder ontwikkelen van belangrijke vaardigheden en bewegende sporten. Naast de reguliere schaaklessen kan er door de kinderen deel genomen worden aan wedstrijdjes. Individueel aan de zogenaamde Grand Prix wedstrijden van de Haagse Schaakbond. Deze worden met name georganiseerd voor schoolschakers en zijn uitermate geschikt om op een speelse manier hen verder te bekwamen in deze prachtige denksport. In teamverband kan en zal mee gedaan worden aan de Voorburgse Schoolkampioenschappen en het schoolkampioenschap van de Haagse Schaakbond.

Aanmelden kan bij Ike Tjin A Lien via itjinalien@yahoo.com.  Graag vermelden in welke groep uw kind zit en zijn/haar leeftijd.

De kosten bedragen € 150,00 per kind voor het gehele schooljaar. Een schoolschaakset ad € 12,50 kan bij mij besteld worden. Indien uw kind zelf een schaakset heeft, hoeft dit niet. Het verschuldigde bedrag kan voor aanvang van de eerste les overgemaakt worden op rekeningnummer NL18INGB0005357491 t.n.v. ITL Tjin A Lien o.v.v. ‘schoolschaken Maartensschool’.

Wie ben ik? Ik ben vader van 3 zonen die op het Maartens een fijne schoolperiode hebben genoten. Vijf jaar geleden ben ik hier gestart met het geven van schaaklessen. Begonnen met een kleine groep waar mijn jongste zoon met enkele klasgenootjes in zat. Het enthousiasme sloeg over en steeds meer kinderen wilden leren schaken. Het succes bleef ook niet uit. De Maartensteams werden zowel in de onder- als bovenbouw Voorburgs kampioen. Het 1e team zelfs HSB kampioen (2016) en zij wisten zichzelf twee maal te plaatsen voor het NK Schoolschaken (2015 en 2016). Bij de laatste editie van het NK behaalden zij zelfs een 7e plaats. Ik  schaak sinds mijn 8e jaar en heb met tussenpozen deelgenomen aan bondscompetities en toernooien. Momenteel schaak ik bij SV Botwinnik Zoetermeer. Daarnaast geef ik schaaktrainingen op meerdere scholen in Leidschendam-Voorburg en bij de schaakvereniging  SV Voorburg in wijkcentrum Essesteijn waar ik tevens jeugdleider ben.