De Peuterspeelzaal

In onze school is ook een peuterspeelzaal aanwezig. Kinderen vanaf 2 1/2 jaar kunnen daar terecht. Peuterspeelzaal Sint Maarten is een kleinschalige, onafhankelijke organisatie die kwalitatief hoogwaardige peuteropvang aanbiedt. Aan de hand van een gedegen pedagogische aanpak en met veel persoonlijke aandacht bereiden de leidsters uw kind voor op de basisschool. 

Mede omdat wij zijn ondergebracht in de Sint Maartensschool, werken wij ook met  de basisschool samen. Daardoor wordt de ‘grote’ stap naar groep 1 makkelijker gezet. In overleg met de school leren wij de kinderen al vaardigheden aan, die zij goed kunnen gebruiken in groep 1. Wij bieden uw kind de mogelijkheid om onbevangen te spelen en contacten te leggen met andere peuters. 

De peuterspeelzaal valt formeel niet onder het schoolbestuur van de Sint Maartensschool, maar heeft een eigen zelfstandig bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, plaatsingen, en de wachtlijst. Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen via 

Aanmelden 
kan via onze website of via plaatsingen@peuterspeelzaalsintmaarten.nl

Mocht u andere vragen hebben of gewoon een keer komen kijken, dan kunt u altijd bellen of even binnenlopen in de klas en kennismaken met één van de leidsters, Mirjam Rütgers, Evelien Daniëls of Susanne Rutgrink. De peuterspeelzaal is open op maandag- t/m vrijdagochtend van 08:30-12:00 (op woensdag tot 12.15 uur). Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten.

Wijkerlaan 10
2271 EP Voorburg
06 - 8370 9978 (tijdens openingstijden)

info@peuterspeelzaalsintmaarten.nl