Schooltijden

De schooltijden van maandag t/m vrijdag:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van 08.30 - 12.00 uur
Van 13.15 - 15.15 uur

Woensdag
Van 08.00 – 12.15 uur

Roostervrije dagen 2017-2018
23 oktober 2017 (groep 1 t/m 8)
1 december 2017 (groep 1/2)
22 december 2017 (groep 1 t/m 8)
2 februari 2018 (groep 1/2)
23 februari 2018 (groep 1 t/m 8)
16 maart 2018 (groep 1/2)
15 juni 2018 (groep 1/2)

Studiedagen 2017 – 2018 (alle kinderen vrij:

Dinsdag 3 oktober 2017
Woensdag 4 oktober 2017
Maandag 13 november 2017
Donderdag 22 februari 2018
Donderdag 26 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018

Schoolvakanties 2017-2018
Herfstvakantie          ma. 16-10-2017 t/m vr 20-10-2017
Kerstvakantie            ma 25-12-2017 t/m vr 05-01-2018
Voorjaarsvakantie    ma 26-02-2018 t/m vr 02-03-2018
Pasen                         vr 30-03-2018 t/m ma 02-04-2018
Meivakantie               vr 30-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren                 ma 21-05-2018
Zomervakantie         ma 16-07-2018 t/m vr 24-05-2018