Toelatingsbeleid en vooraanmelding

Bent u voornemens uw kind op de St. Maartensschool aan te melden, dan
verzoeken wij u ons dit volledig ingevuld en ondertekend
vooraanmeldingsformulier te doen toekomen. Dit kan persoonlijk, per mail of per post. Het inleveren van een  vooraanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Uw kind is wettelijk toelaatbaar op de leeftijd van 4 jaar.

Onze school hanteert de volgende prioriteiten voor plaatsing van de leerlingen:

Prioriteit 1
Kinderen van wie een broertje of zusje al op school zit, of waarvan één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft.

Prioriteit 2
Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de school.

Prioriteit 3
Niet gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de school. 

Prioriteit 4 
Kinderen afkomstig van peuterspeelzaal Sint Maarten.

Prioriteit 5
Gedoopte kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de school.

Prioriteit 6
Niet gedoopte kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de school.

Voor meer informatie over ons toelatingsbeleid en verzorgingsgebied zijn wij bereikbaar via 070-3861352 of kunt u ons benaderen via dit contactformulier

De St. Maartensschool maakt samen met 15 andere basisscholen deel uit van Panta Rhei. Hier leest u hoe het toelatingsbeleid binnen Panta Rhei geregeld is.