Toelatingsbeleid en vooraanmelding

Bent u voornemens uw kind op onze school aan te melden, dan verzoeken wij u ons dit volledig ingevuld en ondertekend vooraanmeldingsformulier te 
zenden. Het inleveren van een ingevuld vooraanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Een kind is wettelijk toelaatbaar op de leeftijd van 4 jaar.

Onze school hanteert de volgende prioriteiten voor plaatsing van de leerlingen:

Prioriteit 1
Kinderen van wie een broertje of zusje al op school zit, of waarvan één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft.

Prioriteit 2
Gedoopte kinderen (met een doopbewijs) woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de school.

Prioriteit 3
Niet gedoopte kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de school. 

Prioriteit 4 
Kinderen afkomstig van peuterspeelzaal Sint Maarten.

Prioriteit 5
Gedoopte kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de school.

Prioriteit 6
Niet gedoopte kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de school.

Voor telefonische informatie zijn wij bereikbaar via 070-3861352.