Ziekmelding

Als uw kind moet verzuimen is het zeer wenselijk, dat u de school zo snel mogelijk op de hoogte stelt. U doet dit liefst voor de aanvang van de lessen, ofwel telefonisch of wel schriftelijk via een kind. Tussen 08.20 en 08.30 uur is de school telefonisch vaak moeilijk te bereiken. Alle leerkrachten staan al in de lokalen en enkele personeelsleden staan vaak buiten. Dan begrijpt u als de telefoon niet wordt opgenomen. Na 08.30 uur zijn wij weer bereikbaar.